My, níže podepsaní občané České Třebové,

požadujeme, aby zastupitelstvo města Česká Třebová při rekonstrukci nebo modernizaci celostátních drah procházejících intravilánem města Česká Třebová, vymezeném katastrálním územím Česká Třebová, Lhotka u České Třebové a Parník, využilo všech technických a právních předpisů k tomu, aby vlastník a provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty s.o., jím pověřené právní subjekty a zhotovitelé stavební dokumentace všech stupňů řízení, vždy přednostně navrhly, projednaly a instalovaly nejnovější technologie a materiály protihlukových a antivibračních opatření na dráze zahrnující mimo jiného samostatně nebo v kombinaci antivibrační podštěrkové rohože, kolejnicové nebo kolejové absorbéry hluku a nízké protihlukové clony nebo stěny do maximální výšky 1,5 m nad temenem kolejnice přilehlé koleje, vždy však bez vysokých protihlukových stěn.

Děkujeme.

Zastupitelstvu Města Česká Třebová
14.5.2018

 

Dne 14.5.2018 se v Národním domě v České Třebové konala odborná prezentace s názvem „Nová technická řešení snižování hluku a vibrací z kolejové dopravy u nás a ve světě – vzor pro Českou Třebovou“ v podání p. Jana Eisenreicha, statutárního zástupce firmy Brens Europe, a.s. z Plzně. (odkaz na prezentaci /galerie jpg). Na základě informací o těchto alternativních možnostech jdeme do světa s peticí za realizaci těchto moderních prvků a za odmítnutí původně navržených vysokých stěn.

organizační informace

petiční archy ke stažení: petice_protihlukovesteny_ceskatrebova_2018
 • v první vlně (do 9.června 2018) se podařilo sebírat 1232 podpisů
 • ve sběru podpisů pokračujeme dál až do prosince 2018 (datum ukončení sběru podpisů ohlásíme předem na této organizační webové stránce (vyhrazujeme si právo tyto lhůty v případě potřeby změnit).
 • petici předkládejte k podpisu vždy s tím, že si podepisující přečte její plné znění na úvodním listu a neopomeňte zdůraznit, že odhlučnit chceme, ale jinak než vysokými stěnami
 • petice je nastavena jako místní českotřebovská, pokud jste z jiného města, uveďte celou adresu svého bydliště (je mnoho lidí, kteří sem jezdí za rodinou, na chatu či zahradu, rodáci, atd. a na Třebové jim záleží)
 • níže je seznam podpisových míst + zapojeno je mnoho dobrovolníků sbírajících pospisy mezi lidmi osobně  (pokud zprovozníte další podpisové místo, pošlete nám informaci na email: martin.horak1()gmail.com, tel. 777308056, abychom to zde mohli uvést)
 • hlavní sběrné místo podepsaných archů: Optika Horák (Drážní poliklinika Agel) a osobně či poštou členům petičního výboru

Petiční výbor ve složení
Bc. Martin Horák, U Javorky 124, 560 02 Česká Třebová
Ing. Alice Suchá, Cechovní 1224, 560 02 Česká Třebová
Pavel Suchý, Cechovní 1224, 560 02 Česká Třebová
Petiční výbor zastupuje
Bc. Martin Horák, U Javorky 124, 560 02 Česká Třebová, email: martin.horak1()gmail.com, tel. 777308056

 

seznam podpisových míst (označení podpisového místa – plakátek tisk A4)

 • Optika Horák, Náměstí Jana Pernera 446, Č.Třebová (podpisové a hlavní sběrné místo) odkaz
 • Probit Elektro, Nádražní 982, Č. Třebová (podpisové místo) odkaz
 • Elektro Gregar, Hýblova 70, Č. Třebová (podpisové místo) odkaz
 • Trafika p. Stanislavy Kyselové,  Hýblova 384, Č. Třebová (podpisové místo) odkaz
 • Kavárna Dětské ZOO, U Teplárny 620, Č.Třebová (podpisové místo) odkaz

odkazy:

odborná prezentace 14.5.2018 Jan Eisenreich (galerie *.jpg)

 

OIK TV 18.5.2018 (youtube)