protihlukové stěny • petice • otevřený dopis zastupitelstvu

Vážení spoluobčané a zejména vy, kteří jste podepsali petici proti vysokým protihlukovým stěnám,

rýsující se podoba protihlukových opatření (tak jak se jeví k září 2019) nás vedla k zaslání otevřeného dopisu našemu zastupitelstvu, protože nejsme spokojeni s výsledkem dosavadních jednání. Navrhovaná podoba protihlukových opatření se zatím nejeví jako moderní řešení s vysokou přidanou hodnotou jak pro provoz na trati, tak pro občany našeho města, navzdory záměru státu proinvestovat v rekonstrukci 10 mld korun z veřejných prostředků. Na vstupu jsou hygienické a technické normy, ale závaznou legislativou se stane teprve výsledek správního (územního) řízení, které je plně v gesci našeho městského úřadu a je zároveň jedinou účinnou možností, jak stanovit konečnou podobu celé rekonstrukce. Naše současné zastupitelstvo rozhodne o tom, jakou podobu bude mít železniční koridor procházející městem příštích 50 letech.

Otevřený dopis

Petiční výbor petice
„Ne vysokým protihlukovým stěnám
kolem železnice v České Třebové!“

Zastupitelstvu města Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová

Věc: Otevřený dopis – výzva ke zřízení expertní komise

Vážení zastupitelé města Česká Třebová,
jménem signatářů petice proti původně navrženým vysokým protihlukovým stěnám, si tímto dovolujeme vyzvat vedení města ke zřízení nezávislé expertní komise, jejímž úkolem by v rámci projektu rekonstrukce železničního uzlu Česká Třebová bylo připravit komplexní návrh podmínek, se kterými by město vstoupilo do správního řízení.

Důvodem k podání této výzvy je naše nespokojenost s veřejně dostupnými výsledky, kterých bylo do této doby dosaženo v rámci jednání s investorem. Za vážné nedostatky rýsující se podoby rekonstrukce považujeme:

  1. absenci podštěrkových antivibračních rohoží, přestože vibrace výrazně obtěžují obyvatele bezprostředního i vzdálenějšího okolí trati,
  2. absenci odhlučnění pomocí horizontálních kolejových absorbérů, přestože právě toto opatření významnou měrou pokrývá účinek původně navrhovaných vysokých PHS – tyto absorbéry navíc mohou mít schopnost retence vody, tzn. zamezovat vzniku tepelných ostrovů, navracet vodu do malého vodního cyklu a tím i snížit nákladnost vybudování dešťové kanalizace a s ní spojených retenčních nádrží, a
  3. zamítavý postoj investora k možnosti využít protihlukově velmi efektivní nízké parabolické clony, přestože jejich užití zákon umožňuje.

Touto výzvou nijak nesnižujeme již vykonanou práci, zejm. pana Ing. Zeleného, který je za město jednáními pověřen. Jde nám o širší kontext připravované investice, o komplexnost, dlouhodobost a celkovou přidanou hodnotu projektu pro všechny zúčastněné strany – pro byznys i pro životní prostředí, pro investora, dopravce, cestující a zejm. pro město a jeho občany. Vzhledem k časovým parametrům projektu, kdy stavět se začne nejdříve za 3 roky, dokončeno bude o dalších nejméně 5 let později a stavba bude sloužit další desítky let, považujeme za žádoucí vstoupit do správního řízení s nadstandardní technicky vyspělou dlouhodobou vizí. Usilujeme o nejlepší možný konsenzus z odborného hlediska řešení hluku a vibrací, při kterém budou podstatnou měrou zohledněny také aspekty ochrany životního prostředí, cirkulární ekonomiky a estetiky.

Pro nezávislou expertní komisi navrhujeme pětičlenné složení v poměru dvou externích ku třem místním nečlenům městského zastupitelstva a bez vazby na investora projektu:

1 člen (externista) odborník na hluk a vibrace u kolejových vozidel z Univerzity Pardubice
1 člen (externista) odborník na tlumení hluku a vibrací u staveb z Báňské Univerzity v Ostravě
1 člen (místní) odborník v oblasti hygieny
1 člen (místní) stavební technik
1 člen (místní) architekt krajinář a/nebo urbanista

S poděkováním za dosavadní práci zastupitelstva a městského úřadu a v dobré víře, že tím činíme krok ve prospěch vzniku kvalitní legislativy definované v následném správním řízení i kvality výsledné podoby projektu

v České Třebové 26.9.2019

Bc. Martin Horák, Ing. Alice Suchá, Pavel Suchý

reportáž České televize září 2019

 

Martin Horák Napsáno autorem:

Buďte první, kdo vloží komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *